Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld'

Minister De Jonge beantwoordt in deze brief vragen van het Kamerlid Regterschot (VVD) over het artikel ‘Opvang nieuwe slachtoffers huiselijk geweld niet geregeld’.