Update Covid-19

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19. Hierin gaat hij onder meer in op de bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving.