Kamerbrief Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Brief van demissionair minister Dekker (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.  

In deze Kamerbrief gaan de bewindslieden in op:

  1. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat uitgaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren.
  2. Het vervolgproces: de start van de consultatieronde en het vervolg op de pilots jeugdbescherming.