Derde Voortgangsbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

Brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025. 

Daarnaast wordt in de brief ingegaan op de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op het terrein van slachtofferbeleid.

De brief vind je op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl (bron).