'Bekijk de pandemie ook met een genderblik’ (interview Renée Römkens NRC.nl)

In de coronacrisis is er te weinig oog is voor hoe, en dát, een crisis vrouwen anders raakt dan mannen. Dat stelt bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld Renée Römkens in dit artikel op NRC.nl. "In oorlogssituaties piekt huiselijk geweld altijd, blijkt uit onderzoek. Omdat mensen tot elkaar veroordeeld zijn, vaak binnenshuis. Maar ook omdat het aantal stressfactoren enorm toeneemt. Die beide elementen zijn nu ook aanwezig."