Werkboek aanpak kindermishandeling

Het 'handboek kindermishandeling' kwam tot stand als gevolg van een intensieve tweejarige bijscholing rond kindermishandeling, gevolgd door een groep gemotiveerde ‘ankerfiguren kindermishandeling’.

Dit als antwoord op de vaak gestelde vraag hoe er meer gestructureerd en volgens eenzelfde methodiek gewerkt kan worden in situaties van kindermishandeling binnen het ganse arrondissement Antwerpen, over de verschillende vestigingen van de VCLB’s heen.

In dit werkboek worden de verschillende facetten van kindermishandeling beschreven, gaande van de detectie van mishandeling (aan de hand van signalenlijsten ) tot hoe we binnen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) concreet aan het werk kunnen in situaties van (vermoedens van) kindermishandeling (aan de hand van stappenplannen).