Competenties

MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben kerncompetenties opgesteld voor beroepsopleidingen. Seksueel geweld, maar ook huiselijk geweld en kindermishandeling, krijgen daarmee structurele aandacht in de diverse opleidingscurricula.

Bij het ontwikkelen van (na- en bij-)scholing is het van belang deze competenties in uw scholing te verwerken en/of hier expliciet aandacht aan te besteden.

In de download Competenties 'Geweld leren signaleren en (be)handelen' vindt u de competenties die nodig zijn voor professionals die te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.