Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Met het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) beoordeelt u als Hulpofficier van Justitie (HovJ) of er bij een situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod wordt opgelegd.

Met behulp van het RiHG verzamelt u informatie over drie zaken:

  1. de mogelijke pleger van huiselijk geweld
  2. het verloop van het geweldsincident
  3. de gezinsachtergronden

In het totaal beoordeelt u 20 signalen.