TNO - Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd

Deze checklist van TNO ondersteunt je bij het signaleren van knelpunten, problemen of hulpvragen in het kraamgezin.

Je kunt ermee nagaan op welk terrein er extra aandacht nodig is en welke ondersteuning wenselijk is om de baby en de ouders een goede start te laten maken.

De checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de kraamverzorgende zelf. Het is een werkdocument en wordt niet opgenomen in het kraamdossier.

Het is géén vragenlijst om actief in het kraamgezin af te nemen of te laten invullen. De checklist helpt je te concretiseren wat je waarneemt.