Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden, aanpakken

Handboek voor HBO-studenten en docenten in het sociale en pedagogische domein. Herdruk van het handboek uit 2009.

Het handboek gaat in op achtergrond, aard en omvang van geweld. Het biedt inzicht in partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling en ouderenmishandeling. Het gaat in op de verschillende posities van slachtoffers, getuigen en plegers. Ook beschrijft het de disciplines en organisaties die zich met de aanpak van huiselijk geweld bezighouden. Tevens komen beleid, praktijkvoorbeelden en methodieken aan bod.

Actualisering

Deze derde, herziene editie is geactualiseerd en aangevuld op een aantal terreinen:

  • Decentralisatie van jeugdzorg en delen van de Wmo en AWBZ, en de gevolgen daarvan voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol van wijkteams en regiovisies;
  • De veranderde kijk op het werk in het sociale domein: het accent op generalisme in plaats van specialisme.
  • Actualisering m.b.t. Veilig Thuis (samengaan van SHG en AMK);
  • Actualisering van de cijfers;
  • Uitbreiding van paragrafen over seksueel geweld en gedwongen huwelijken; en van paragrafen over ouderenzorg in relatie tot ontspoorde mantelzorg;
  • Actualisering van gebruikte methodieken, waaronder Signs of Safety.

Auteurs

Janssen, H., Wentzel, W.,& Vissers, B. (2015). Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken. 3e herz. druk. Bussum: Couthinho. Omvang: 300 pag.; ISBN: 978 90 469 0477 0; Prijs € 28,50.

Bestellen

Uitgeverij Coutinho
Postbus 333
1400 AH Bussum
www.coutinho.nl