Kijk ... dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept

Cijfers 2010 tot en met 2012 over huiselijk geweld.

Ferwerda, H., & Hardeman, M. (2013). Kijk..dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept. Arnhem: Bureau Beke.

Van de ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld die de politie in 2012 registreerde, is verreweg het meeste gericht op de partner (44,8 procent) of ex-partner (22 procent). In een kwart van alle incidenten van huiselijk geweld is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.

Het is de zesde keer dat er over de politiecijfers wordt gerapporteerd. Naast de politiecijfers over de periode 2010 tot en met 2012, bevat deze rapportage de resultaten van de verdiepende analyse van 322 incidenten huiselijk geweld uit 2010 en de afhandeling daarvan binnen de keten. Daarnaast wordt stilgestaan bij kindermishandeling, ouder(en)mishandeling, huiselijk geweld en dierenmishandeling en dodelijk huiselijk geweld.

Alle politieregio’s zijn in 2009 gaan werken met een nieuw registratie-systeem, de Basisvoorziening Handhaving (BVH). De inrichting van BVH maakt het mogelijk dat ‘lichtere’ vormen van huiselijk geweld nu als incident huiselijk geweld op een herkenbare wijze (projectcode) worden vastgelegd. Het gaat dan vooral om incidenten die niet toteen strafrechtelijke interventie leiden, maar wel in BVH worden vastgelegd. De verfijnde registratie heeft ook geleid tot een trendbreuk in het aantal door de politie geregistreerde incidenten. Werden in 2008 nog 63.841 incidenten huiselijk geweld gemeten, vanaf 2010 en volgende jaren zien we een stijging en in 2012 zijn in totaal 95.541 incidenten geregistreerd.

In een flyer van het Landelijke Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak (pdf, 492 Kb) worden de resultaten van het onderzoek samengevat.

Algemeen

 • De politie registreerde in 2012 ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld.
 • Per 1.000 inwoners komen er per jaar bijna 6 incidenten huiselijk geweld voor.
 • Meer dan een kwart van alle bedreigingen en mishandelingen vindt plaats in de huiselijk sfeer.
 • In 6 van de 10 gevallen van huiselijk geweld gaat het om psychisch huiselijk geweld.
 • Bij 2 van de 3 gevallen van huiselijk geweld gaat om (ex-) partnergeweld.
 • In bijna de helft van de huiselijk geweld incidenten is er sprake van middelen- en/of wapengebruik.
 • In een kwart van de huiselijk geweld incidenten is er alcohol in het spel.
 • Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.
 • Een vijfde van de aangehouden verdachten voor moord en doodslag, is ook bekend bij de politie vanwege huiselijk geweld.
 • Gemiddeld worden er na een huiselijk geweld incident 56 huisverboden per week opgelegd.

Verdachten

 • De verdachte van huiselijk geweld is in negen van de tien gevallen een man - Ruim een derde van de verdachten heeft zich vaker schuldig gemaakt aan huiselijk geweld.
 • Ruim drie kwart van de verdachten is ook vanwege andere delicten bekend bij de politie.

Slachtofferschap

 • Het meeste huiselijk geweld is gericht op de partner (44,8%) of ex-partner (22%).
 • Vrouwen tussen de 25 en 45 jaar zijn relatief vaker slachtoffer van huiselijk geweld.
 • In vergelijking met 2008 (6,8%) valt op dat nu meer huiselijk geweld is gericht op de ouders (10,1%).

Kinderen

 • Maar liefst 1 op de 3 getuigen van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar.
 • 15% van de directe slachtoffers van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar.
 • Bij kinderen zijn meisjes tussen 12 en 18 jaar het vaakst slachtoffer van huiselijk geweld.
 • Ruim 72 procent van het aantal geregistreerde slachtoffers van seksueel huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar.

Dieren

 • Dierenmishandeling blijkt een belangrijke voorspeller van huiselijk geweld.
 • De helft van de dierenagenten heeft ervaring met de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Opvolging

 • In ongeveer de helft van de huiselijk geweld onderzoeken wordt een verdachte aangehouden.
 • Ruim de helft van de zaken wordt besproken met het Openbaar Ministerie.
 • In vier op de tien zaken is na een jaar nog steeds enige vorm van hulpverlening aanwezig.
 • Er wordt relatief vaak een proeftijd of een werkstraf uitgedeeld door het Openbaar Ministerie.
 • Een derde van de ingezonden zaken wordt geseponeerd.

Ouderen

Geweld en financiële uitbuiting van ouderen wordt steeds vaker gemeld. In 2008 ging het om 1,7 procent en in 2012 is dit 2,1 procent. Het gaat hierbij om ouderen boven de 66 jaar.
Relatie met dierenmishandeling

Huisverboden en hulpverlening

De politie heeft vanaf de invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod (2009) meer dan 14.000 huisverboden namens de burgemeesters opgelegd. Dat is gemiddeld 56 huisverboden per week.

De politie heeft ook een belangrijke doorverwijsfunctie naar de hulpverlening. In vier op de tien zaken is na een jaar nog steeds enige vorm van hulpverlening aanwezig.