Handreiking Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis

Omdat er veel behoefte blijkt aan prestatie-indicatoren heeft het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis een handreiking gemaakt. Hierin staan voorbeelden van prestatie-indicatoren die de kwaliteit in beeld brengen. De handreiking richt zich op de wettelijke taken van Veilig Thuis.

Prestatie-indicatoren

Omdat er veel nieuw is hebben gemeenten (nog) geen ervaring met de verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis te midden van wijkteams, de jeugdketen en de veiligheidsketen. Het is daarom van belang dat beide partijen (gemeenten en Veilig Thuis) het uitgangspunt kiezen dat de komende jaren vooral geleerd moet worden.

Prestatie-indicatoren zijn er vooral om gegevens boven tafel te krijgen over hoe het Veilig Thuis als organisatie werkt en hoe het functioneert binnen de ketens.

Productie-indicatoren

In het Wmo-besluit staan de gegevens die Veilig Thuis op basis van de AMvB bij de Wmo 2015 verplicht is aan het CBS te leveren.