Regioaanpak 2015-2020 Amsterdam-Amstelland

Gemeenten hebben de opdracht om iedere vier jaar een regiovisie te ontwikkelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie moet leiden tot een beter lokaal en regionaal beleid, waarbij alle partijen daarbinnen hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Dit is de regiovisie van Amsterdam-Amstelland (Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).

De G4 hebben in 2013 een gemeentelijke visie gepubliceerd. Deze visie is door alle colleges van de regio Amsterdam-Amstelland bekrachtigd als basis voor de te ontwikkelen regioaanpak.

In de gemeentelijke visie Veilig Thuis zijn een aantal kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een effectieve aanpak. Samengevat:

  • Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen
  • Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken.
  • Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de veiligheid.
  • Hulp en ondersteuning is systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en geanalyseerd.
  • De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ met waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk.