Signalenlijst - Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties

Op de signalenliijst kunt u de signalen aankruisen die u hebt opgevangen. Ook andere signalen kunt u invullen. Dit kost u maximaal 10 minuten.

Neem bij signalen in het blokje Veiligheid onverwijld contact op met de politie in uw woonplaats:

  • In geval van nood: 112
  • Anders, geen spoed wel politie:
    0900 - 8844
  • Bij mogelijke eerkwesties kunt u contact opnemen met de aangewezen contactpersoon voor eergerelateerd geweldzaken binnen de eenheid.