Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld

Handreiking voor gemeenten.

Waar moet een gemeente aan denken als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening van de vrouwenopvang? Welke eisen mag een gemeente daaraan stellen? De Federatie Opvang en de VNG zijn in overleg met de vrouwenopvang en de gemeenten daarover tot overeenstemming gekomen.

Gemeenten kunnen de Basis Kwaliteitseisen gebruiken bij het opstellen van hun inkoopbeleid en bij het voeren van de dialoog over kwaliteit met opvangorganisaties.

Kwaliteitskenmerken

In de Basis Kwaliteitseisen zijn drie kwaliteitskenmerken gedetailleerd uitgewerkt:

  • CliĆ«nt centraal
  • Passende ondersteuning
  • Goede randvoorwaarden (gezonde organisatie).

Vrouwenopvang

Het verbeteren van de kwaliteit van de vrouwenopvangorganisaties past in eerder gemaakte afspraken met staatssecretaris Van Rijn van VWS. Onderdelen ervan zijn dat kinderen in de opvang stelsel-matig aandacht krijgen, dat de vrouwenopvang systeemgericht werkt en samenwerkt met ketenpartners.

Deze handreiking is ontwikkeld als onderdeel van het programma RegioAanpak Veilig Thuis.