The impact of destructive parental conflicts on children and their families

The role of parental availability, mother-child emotion dialogues, and forgiveness.

Visser, M.M. (2016). The impact of destructive parental conflicts on children and their families. The role of parental availability, mother-child emotion dialogues, and forgiveness. Amsterdam: Vrije Universiteit.

In gezinnen waar conflicten blijvend escaleren hebben kinderen weinig aan enkel een behandeling bij een psycholoog voor de gevolgen ervan. De impact van dergelijke destructieve ouderlijke conflicten op alle gezinsleden vraagt om interventies die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de ouders en zelfs op het sociale netwerk van ouders.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van klinisch psycholoog Margreet Visser bij de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling bij de VU Amsterdam. Eerder onderzoek toonde aan dat kinderen getraumatiseerd kunnen worden door heftige conflicten.

Emotionele veiligheid

In gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding heeft Margreet Visser laten zien dat als ouders het idee hebben dat hun sociale netwerk (vrienden, familie enzovoorts) de andere ouder afkeurt, ze meer conflicten met elkaar hebben, omdat ze minder geneigd zijn elkaar te vergeven.

De mensen om het gezin heen kunnen dus een belangrijke rol spelen bij het in stand houden of zelfs verergeren van de conflicten. Wanneer kinderen als gevolg van heftige conflicten tussen ouders een trauma-gerichte interventie nodig hebben, is het dus ook nodig dat de interventie zich op de ouders richt en op het sociale netwerk. Dit komt de emotionele veiligheid en dus de kinderen ten goede.