Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

De brief gaat in op de maatschappelijk opgaven voor jeugd die er in de komende kabinetsperiode liggen en hoe deze opgepakt gaan worden. Twee hoofdopgaven worden geformuleerd. Hoofdopgave 1 gaat over de zorg voor de jeugd: kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Hoofdopgave 2

In de brief wordt gesteld dat geweld in huiselijke kring tegen kinderen, volwassenen en ouderen grote prioriteit heeft. Daarom wordt mishandeling eerder en beter in beeld gebracht en wordt gewerkt aan stoppen en duurzaam oplossen.

Nationaal programma

In de brief wordt aangegeven dat in 2018 – samen met gemeenten – gestart wordt met een nationaal programma gericht op preventie, eerder en beter in beeld brengen en duurzaam oplossen van de problematiek van kindermishandeling en huiselijk geweld. In het voorjaar van 2018 verschijnt hierover een apart programma.

Veilig Thuis

Veilig Thuis-organisaties moeten goed zijn toegerust om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen, te onderzoeken en (zo nodig) een vervolgtraject te laten inzetten. In het Regeerakkoord zijn extra middelen gereserveerd om het gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te verruimen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken.

Andere onderwerpen

Daarnaast is er in de brief specifiek aandacht voor aanpak loverboyproblematiek, KOPP-kinderen/kinderen van ouders met een verslaving, en complexe scheidingen.