Ouderenmishandeling

Landelijke en regionale cijfers uit de Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder, waaronder 220.000 ouderen boven de 65 jaar, namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

In het onderzoek is alle 65-plussers gevraagd of zij de afgelopen twaalf maanden te maken hadden gehad met een aantal nare gebeurtenissen in de thuissituatie.

Prevalentie van ouderenmishandeling in de thuissituatie

  • Psychisch geweld: 4 procent gaf aan het afgelopen jaar in de thuissituatie te zijn beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden.
  • Lichamelijk geweld: 0,3 procent van de ouderen gaf aan lichamelijk geweld te hebben ondervonden.
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: 0,3 procent van de ondervraagde ouderen gaf aan dat ze slachtoffer zijn geweest van ongewenste seksuele benadering.
  • Verwaarlozing: ruim een half procent van de ouderen gaf aan zich in de persoonlijke verzorging verwaarloosd te voelen.
  • Financieel misbruik: ruim 1 procent van de ondervraagde ouderen voelt zich financieel benadeeld.

Opzet onderzoek

Voor het eerst is er op deze schaal onderzoek gedaan naar de prevalentie van ouderenmishandeling in de thuissituatie. De 65-plussers kregen een serie vragen over nare gebeurtenissen die hen in de thuissituatie kunnen zijn aangedaan door gezinsleden, familieleden, (ex)partners, huisvrienden, of door personen waar men afhankelijk van is. Dit kan bijvoorbeeld een professionele hulpverlener (de thuiszorg of een arts) of een mantelzorger zijn.

Deze nieuwe cijfers uit de Gezondheidsmonitor 2016 geven inzicht in de huidige omvang van ouderenmishandeling in Nederland tot op regionaal niveau.

Volksgezondheidenzorg.info

Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg in Nederland. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.