Scheiden … en de kinderen dan?

Agenda voor actie.

Platform Scheiden zonder Schade, Scheiden… en de kinderen dan? Agenda voor actie. Den Haag (2018).

Verslag van de uitvoering van de opdracht aan minister Stef Blok van JenV en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in het kader van problemen rondom echtscheiding. De opdracht aan oud-minister André Rouvoet was:

  1. Te komen tot concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen.
  2. Om daartoe een platform in te richten waarin de belangrijkste (uitvoerings)organisaties vertegenwoordigd zijn.

Aanbevelingen

De voorgestelde acties bestrijken het hele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot en met de fase na scheiding. Belangrijke aanbevelingen: de inrichting van een scheidingsloket en het ontwerpen van een betere procedure gericht op de-escalatie. André Rouvoet beveelt aan hiertoe een uitvoeringsprogramma van Rijk en VNG in te richten.