Veiligheid voorop

Deze ontwikkelagenda biedt een meerjarig perspectief op alle noodzakelijke activiteiten voor de verbetering van samenwerking tussen justitieorganisaties en Veilig Thuis bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisaties willen met de agenda een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Beschrijving

De justitieorganisaties en Veilig Thuis zijn verenigd in het Landelijk Netwerk zorg/straf, dat zich sterk maakt voor de aanpak van huiselijk geweld. Veiligheid Voorop is voor de partijen daarbij de leidraad: ze werken eerst samen aan de directe veiligheid en daarna aan risico-gestuurde en vervolgens herstelgerichte zorg en doen waar nodig samen onderzoek naar de feiten.

De agenda en de hierin opgenomen verbeteractiviteiten zijn tot stand gekomen op basis van inzichten en met medewerking van uitvoerende vakmensen. De focus ligt op het in de praktijk doen, delen en leren, zodat het verschil kan worden gemaakt voor slachtoffers van deze ernstige vormen van geweld.

Organisatie

Landelijk Netwerk zorg/straf Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (bestaande uit het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, 3RO, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis)