Veilig Thuis verbetert ...

De 26 Veilig Thuis organisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens.

Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huis-houdens. Partnerschap staat hierin centraal.