Unicef - Kinderrechtenverdrag (voor kinderen en jongeren)

Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen, is dit boekje speciaal voor jou en alle kinderen en jongeren gemaakt. In dit boekje vind je de tekst van het Kinderrechtenverdrag.

In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan afspraken over hoe landen met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar kinderen en jongeren recht op hebben.

Het Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, vanaf hun geboorte tot aan hun achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders.