Unicef - Verdrag inzake de Rechten van het Kind

In dit boekje treft u de officiële Nederlandse vertaling van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat op 20 november 1989 aanvaard is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit is de tweede druk van het blauwe UNICEF-boekje. Voor Nederland trad het Verdrag in 1995 in werking.

Het VN-Kinderrechtenverdrag is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten, en aan kinderen en jongeren zelf. Eenieder heeft de plicht om voor kinderen te zorgen. De jeugd is immers onze toekomst én ons heden.