Regiovisie 2019-2022 Arnhem-Achterhoek

Gemeenten hebben de opdracht om iedere vier jaar een regiovisie te ontwikkelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie moet leiden tot een beter lokaal en regionaal beleid, waarbij alle partijen daarbinnen hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Deze regiovisie is opgesteld door de regio Arnhem-Achterhoek.

Acht gedeelde vertrekpunten - waarvan één overkoepelend - en twee randvoorwaarden vormen het kompas voor de regio voor de komende jaren.

Vertrekpunten:

  1. De norm is: ‘geweld hoort nergens thuis’
  2. Iedereen is alert: we vormen een kring van veiligheid
  3. Veiligheid staat altijd voorop
  4. (Semi)professionals gebruiken de meldcode
  5. Steun, advies en hulp zijn nabij
  6. De benadering is systeemgericht
  7. Door waakvlamcontact blijven betrokkenen in beeld
  8. De rol- en taakverdeling is duidelijk

Randvoorwaarden

  1. Bereidheid tot leren
  2. Investeren in communicatie