Verklaringen tegen meisjesbesnijdenis in verschillende talen

Het ministerie van VWS heeft het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor vrouwen en meisjes afkomstig uit risicolanden en hun ouders. Wanneer zij op vakantie gaan naar hun land van herkomst lopen zij extra risico slachtoffer te worden van meisjesbesnijdenis.
Professionals binnen onder andere de jeugdgezondheidszorg kunnen deze verklaring meegeven aan de vrouwen, meisjes en hun ouders. Met de verklaring kunnen zij hun familieleden in het buitenland informeren dat vrouwelijke genitale verminking strafbaar is in Nederland en zeer schadelijk voor de gezondheid.

Er volgen binnenkort nog een Arabische versie, een Koerdische versie en een Amhaarse versie. De exacte publicatiedatum van deze versies is nog niet bekend.