Dashboard Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Dit dashboard maakt integraal deel uit van de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze impactmonitor laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen.