Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld

In 2016 is een Europese handleiding uitgekomen met basisvoorwaarden om mediation in het strafrecht in geval van partnergeweld goed te laten verlopen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft deze publicatie toegespitst op de Nederlandse situatie.

Deze publicatie bevat een inleiding gemaakt op grond van een aanvullend onderzoek in Nederland. Deel A gaat in op de Nederlandse situatie en deel B betreft de Europese handleiding die in het Nederlands is vertaald.

Specifieke uitdagingen

Het toepassen van mediation in het strafrecht in geval van geweld in intieme relaties is niet vanzelfsprekend. De dynamiek van partnergeweld creëert specifieke uitdagingen voor de praktijk van mediation, met name met betrekking tot veiligheid van het slachtoffer en vrijwillige deelname. De hamvraag is in welke zin er anders opgetreden moet worden door mediators als sprake is van geweld in de intieme relatie in vergelijking met conflicten buiten de intimiteit van een relatie.

Auteurs

Katinka Lünnemann en Annemieke Wolthuis (2020), ISBN 978-90-5830-978-5.