Onderzoek Tijd voor Toontje

Blijf Groep heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje. Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen en hun moeders in de opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de doelen van het programma behaald worden volgens de ervaringen van moeders, kinderen en professionals. Uitzondering hierop lijken het doel voor de kinderen om loyaliteit naar beide ouders te mogen ervaren en de doelen voor moeders om zicht te hebben op de impact van huiselijk geweld op hun kinderen en zich bewust te zijn van de loyaliteit van hun kinderen naar vaders. Daarnaast zijn meerdere steunende en belemmerende factoren van het programma volgens de percepties van moeders en professionals geïdentificeerd.