Ouderenmishandeling in de acute zorg

Doel van deze gids is een betere herkenning en aanpak van ouderenmishandeling. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen deze handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van de problematiek.

Wat zijn de signalen van ouderenmishandeling? Hoe functioneert de meldcode en het afwegingskader? In interviews zijn aandachtsfunctionarissen en ‘voorlopers’ uit de ambulancezorg en spoedeisende hulp aan het woord. Ook een maatschappelijk werker, contactpersonen van Veilig Thuis en forensisch-, geriatrisch en juridische experts vertellen over hun ervaringen en zienswijze.

Praktische gids

De gids is beschikbaar voor professionals, studenten en docenten in opleidingen in de gezondheidszorg en het sociale domein. Daarnaast ook voor iedere belangstellende die zich niet heeft geraliseerd dat ouderenmishandeling ook in de acute setting voorkomt.

Auteurs

De HAN lectoren Marian Adriaansen, Lectoraat Innovatie in de Care, Lilian Vloet en Sivera Berben, Lectoraat Acute Intensieve Zorg voeren al ruim vijf jaar met ziekenhuizen onderzoek uit naar ouderenmishandeling. Samen met Harriet Messing, ZORGdotCOM, hebben ze de bundel als handreiking samengesteld.