Toolkit tijdig signaleren en voorkomen van achterlating

Deze toolkit van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) geeft informatie over achterlating van kinderen in het buitenland door hun ouders. Er worden tools voor leerkrachten of onderwijsprofessionals aangeboden om achterlating bespreekbaar te maken met leerlingen. 

Met de toolkit kan je als leerkracht of professional achterlating bespreekbaar maken met leerlingen, in een door jezelf gekozen context. Je kan dit bijvoorbeeld doen tijdens een vak als maatschappelijke vorming. De toolkit gaat eerst in op wat achterlating is: wat is de definitie, wat zijn de kenmerken van jongeren en wat zijn de kenmerken van gezinnen waarin achterlating relatief vaak voorkomt? Je vindt verder tips om achterlating bespreekbaar te maken in de klas.

Video

In de toolkit zit een video om in de klas te laten zien. Hierin wordt achterlating op een laagdrempelige manier uitgelegd voor leerlingen.