Gendersensitieve aanpak van levensbelang om partnergeweld te bestrijden

Checklist en acties voor lokale beleidsmakers

Deze publicatie van het College voor de Rechten van de Mens legt uit wat gendersensitief beleid inhoudt, waarom het zo belangrijk is, hoe het de effectiviteit van beleid ten goede komt en wat een beleidsmaker kan doen.

De publicatie is bedoeld voor lokale beleidsmakers. Gemeenten zetten zich al jaren in om geweld in de privésfeer terug te dringen, en daar is het College uiteraard blij mee. Toch blijkt dat de huidige aanpak helaas nog niet voldoende resultaat oplevert. Met andere woorden, het aantal incidenten neemt niet of nauwelijks af.

Meer gendersensitiviteit in beleid en uitvoering zou eraan kunnen bijdragen dat het aantal geweldsincidenten wel vermindert en dat deze bovendien minder ernstige schade doen.