GHNT Eindrapportage

In deze zevende en tevens laatste rapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT),  is te lezen welke resultaten geboekt zijn sinds de start van het programma in 2018 om de samenwerking rond en met gezinnen waar het niet altijd veilig is, te verbeteren.

De activiteiten, de gegenereerde aandacht en de resultaten van het programma GHNT zijn zeer bemoedigend. Er is in alle regio’s een goede basis gelegd waarmee samenwerking tussen de betrokken organisaties is verbeterd, de deskundigheid bij professionals verder is ontwikkeld en de bestuurlijke betrokkenheid is toegenomen. Ook laat de rapportage zien dat op het terrein van de vrouwenopvang en het huisverbod belangrijke stappen zijn gezet.