Ouderenmishandeling - veilig en beschermd ouder worden. Een handreiking voor (sociaal) professionals

Wat kunnen (sociaal) professionals en omstanders doen als ze signalen opvangen dat er iets niet pluis is? Op welke signalen kunnen zij letten, hoe kan het gesprek erover worden aangegaan en welke stappen zijn nodig om duurzame veiligheid te bereiken?
Meer hierover is te lezen in deze handreiking van Movisie.