Handreiking 'Vrouwen uit de knel' (herziene versie april 2022)

Gemeenten en vrouwenopvang samen aan de slag met de knelpunten.

Deze handreiking is gemaakt voor gemeenten om knelpunten op te lossen rond de financiële positie van vrouwen in de vrouwenopvang.

Aanleiding voor deze handreiking is dat de Nationale Ombudsman in 2017 en 2019 een aantal knelpunten heeft geformuleerd rond toegang, verblijf en uitstroom van vrouwen in de vrouwenopvang. De handreiking, ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met een werkgroep van gemeenteambtenaren en een klankbordgroep van medewerkers uit instellingen voor vrouwenopvang, bevat informatie, oplossingsmogelijkheden en goede voorbeelden per knelpunt.

Bron: www.vng.nl