Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkelde Regioplan een handreiking casuïstiekbespreking voor het verbeteren van de aandacht voor gender in de aanpak van huiselijk geweld.

Lees meer over deze handreiking op de website van Regioplan: www.regioplan.nl.

Harthoorn, H., & De Vaan, K. (2022). Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld. Handreiking voor casuïstiekbespreking in het kader van opleiding, training, intervisie of themabijeenkomsten. Amsterdam: Regioplan.