Werkwijze 'Sneller Thuis'

Met ‘Sneller Thuis’ hebben vrouwenopvanginstellingen tools in handen om de verblijfduur van cliënten in de opvang te verkorten.

Instellingen krijgen via de handreiking en de checklist doorstroom inzicht in het proces, succesbepalende factoren, kansen tot verbetering en terugkerende knelpunten op drie niveaus: het interne proces, het administratieve proces en de uitstroomketen. Een praatplaat biedt concrete aanknopingspunten voor vrouwenopvang organisaties om met samenwerkingspartners in de regio in gesprek te gaan over optimale samenwerking. Tot slot is er een online platform waar informatie over woonruimteverdeling en urgentie per regio eenvoudig bereikbaar is. Sneller Thuis is tot stand gekomen door bijdrage van Moviera en het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

De tools zijn opgenomen in de kennisbank van Valente.