Regionale aanpak tegen seksueel geweld - landelijke bouwstenen

Bouwstenen die gemeenten en hun samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de inrichting van een regionale aanpak tegen seksueel geweld.

De bouwstenen zijn ontwikkeld op basis van landelijke kennis en ervaringen van 5 pilotregio’s die, met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis, werkten aan het vormgeven en (door)ontwikkelen van de aanpak tegen seksueel geweld in hun regio.

De publicatie 'Regionale aanpak tegen seksueel geweld - landelijke bouwstenen' is een uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en te downloaden van de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).