Handreiking, factsheet en presentatie over gendersensitief werken

De werkgroep Gendersensitief werken van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang heeft drie verschillende producten gemaakt over gendersensitief werken.

Het betreft:

  1. Een handreiking 'Gendersensitief werken in de ketenbrede aanpak van huiselijk geweld', met een vijf punten richtlijn voor (vrouwen-)opvangorganisaties;
  2. Een factsheet ‘Gendersensitief werken bij de aanpak van huiselijk geweld';
  3. Een presentatie ‘Versterken gendersensitief werken in de ketenaanpak van huiselijk geweld’, met korte filmpjes over gender en huiselijk geweld.

De producten zijn te vinden in de kennisbank op de website van Valente (bron).