Actiepunten voor een gecoördineerde en effectieve aanpak van gendergerelateerd geweld

In totaal 14 organisaties hebben hun actiepunten voor het bestrijden van gendergerelateerd geweld gebundeld.

De publicatie met de actiepunten is samengesteld door UN Women Nederland en is te downloaden van de website www.orangetheworld.nl (bron).

UN Women Nederland. (2023). Actiepunten voor een gecoördineerde en effectieve aanpak van gendergerelateerd geweld. UN Women Nederland.