Twee gidsen voor de opsporing van dwingende controle (België)

In België zijn twee gidsen ontwikkeld voor de opsporing van dwingende controle. Het betreft een gids voor de politie, diensten voor slachtofferhulp en de eerstelijnshulpverlening en een gids voor klinisch psychologen. 

De gidsen bieden een theoretisch kader en hulpmiddelen om dwingende controle, de alarmsignalen te begrijpen en op te sporen en handvaten voor het omgaan met slachtoffers.

Je vindt de gidsen op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: https://igvm-iefh.belgium.be/nl (bron).

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de Belgische federale overheidsinstelling voor de bescherming en bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen.