Belaging in Nederland

Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van het belaging in Nederland. Ook is het onduidelijk hoe belaging voorkomen kan worden en welke methoden van hulpverlening en repressie effectief zijn.

Om een goed anti-belagings-beleid te ontwerpen en uitvoeren is inzicht in deze onderdelen gewenst. Het voorliggende onderzoek is erop gericht dit inzicht te verschaffen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar aard, omvang, achtergronden en mogelijke aanpak van belaging. Er is op dit moment geen eenduidige definitie van belaging. Het omvat in ieder geval een veelheid aan gedragingen die stelselmatig wederrechtelijk gericht zijn op een specifiek individu en die deze persoon als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en als angstaanjagend ervaart.