Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren.

De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

Beschrijving

Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er zou kunnen uitzien.

Het basismodel bestaat uit vier delen:

  • Deel één beschrijft het doel, de reikwijdte en de functies van het basismodel meldcode.
  • Deel twee beschrijft de stappen die in de code voor de eigen organisatie of praktijk moeten worden opgenomen en ook de verantwoordelijkheden van de organisatie.
  • Deel drie biedt achtergrondinformatie over het beroepsgeheim en over de verhouding beroepsgeheim en het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Deel vier geeft een voorbeeld van een meldcode dat kan worden gebruikt bij het opstellen van een eigen meldcode.

Organisatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.