Niet langer geketend aan het huwelijk

Juridische instrumenten die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. Deel I: deelproject 2.

Kruiniger, P. (2018). Niet langer geketend aan het huwelijk! Juridische instrumenten die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. Deel I: deelproject 2. Maastricht: Maastricht University / Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

Onderzoek naar die situaties waarin iemand tegen zijn of haar wil in een huwelijk blijft omdat de regels van de religie een echtscheiding in de weg staan. Sommige religies kennen geen echtscheiding, zoals het katholicisme, andere religies ontmoedigen echtscheiding of kennen regels die medewerking van de partner vereisen. Als die weigert, kan het religieuze huwelijk niet worden ontbonden. Zowel vrouwen als mannen kunnen vastzitten in een religieus huwelijk.

Beschermingsmaatregelen

De drempel om naar de rechter te stappen is hoog, omdat veel slachtoffers bang zijn dat de situatie daardoor escaleert. De auteur pleit ervoor dat slachtoffers van huwelijkse gevangenschap beter geïnformeerd worden over de bestaande mogelijkheden aan effectieve beschermingsmaatregelen, en voor een wetswijziging die partners verplicht mee te werken aan een religieuze scheiding. Nu ervaren slachtoffers vaak de angst voor hun eigen veiligheid of die van hun kinderen. Dit is een van de redenen dat er nog nooit een veroordeling voor huwelijkse gevangenschap is geweest sinds deze in 2013 strafbaar is gesteld.

Onderzoeksproject huwelijkse gevangenschap

Dit onderzoek valt binnen het onderzoeksproject huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en wetgeving. Dit is een project van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Atria, Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann en Vluchtelingen-Organisaties Nederland.