Huwelijksdwang. Wat ziet de politie?

Een verkenning van casuïstiek uit 2017.

Janssen, J. (2018). Huwelijksdwang. Wat ziet de politie? Een verkenning van casuïstiek uit 2017. Den Haag: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) deed in samenwerking met Avans Expertisecentrum Veiligheid onderzoek naar de aard van de problematiek van huwelijksdwang en de rol van de politie daarbij. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit onderzoek werden 26 zaken onderzocht.

Enkele resultaten

Er is alertheid nodig van scholen, hulpverleners en omstanders om huwelijksdwang te voorkomen of te signaleren. Het is belangrijk dat burgers en andere professionals in de veiligheidszorg zich goed bewust zijn van de reikwijdte van interventiemogelijkheden en -onmogelijkheden van de politie. Aandacht voor preventie, deskundigheidsbevordering en vroegherkenning blijft noodzakelijk.