Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Periodiek onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Blokdijk, D., Beijersbergen, K.A., & Weijters, G. (2019). Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015. Den Haag: WODC.

Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van daders van huiselijk geweld en kindermishandeling (Basisprogramma recidiveonderzoek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen 2016-2021). Een van de onderdelen van het programma is het periodiek berekenen van de recidive onder alle veroordeelde daders van huiselijk geweld in Nederland.

Lichte daling in recidive

Uit deze nieuwste recidivemeting onder daders van huiselijk geweld blijkt dat de recidive licht is gedaald onder daders die voor een dergelijk delict veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2015.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict is afgenomen van 32% in 2008 tot 29% in 2015. Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw is veroordeeld voor een huiselijk geweld delict is gedaald van 8,3% in 2008 naar 7,5% in 2015.

Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de achtergrondkenmerken van de daders. De recidive is onderzocht tot juli 2018. De komende jaren moet blijken of deze lichte dalingen doorzetten. Het WODC heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de recidivetrends.