Lokale allianties financieel veilig ouder worden

De kernfuncties van een lokale alliantie.

Kriek, F. & Balikci, S. (2019). Lokale allianties financieel veilig ouder worden. De kernfuncties van een lokale alliantie. Amsterdam: Regioplan.

Lokale allianties hebben tot doel financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Ze zijn opgezet als informele netwerken. Eind 2017 zijn er meer dan twintig lokale allianties opgericht.

Functies

De allianties hebben de volgende kernfuncties:

  • Netwerkfunctie.
  • Voorlichtingsfunctie.
  • Signaleringsfunctie.
  • Consultatiefunctie.
  • Casuïstiekfunctie.

In dit rapport wordt per kernfunctie beschreven hoe de lokale allianties medio mei 2019 in de praktijk functioneren en welke resultaten zij hebben geboekt. Alle allianties herkennen en vervullen de vijf kernfuncties, zij het op verschillende manieren.

Meerwaarde

De meerwaarde van een lokale alliantie is dat deze specifieke expertise kan inbrengen vanuit de private partijen, en die kan combineren met kennis van publieke partijen. Hierdoor kan financieel misbruik in de praktijk eerder gesignaleerd worden. Ook kan bredere collegiale consultatie plaatsvinden, waardoor het gesprek met de cliënt beter gefaciliteerd wordt en een meer complete weging van signalen plaatsvindt.

Hulpverlening via of vanuit een lokale alliantie kan eveneens plaatsvinden, zeker als de hulpverlening in het verlengde ligt van de kernactiviteiten van de partijen die deelnemen in een lokale alliantie.

Een bijkomend effect kan zijn dat Veilig Thuis ontlast kan worden omdat de lokale alliantie casussen zelf kan gaan oppakken.