Lokale allianties, groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik

Een Lokale Alliantie is een netwerk ter preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-(semi-)private samenwerking.

Aanjaagteam Lokale Allianties (2019). Lokale allianties. Groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik van ouderen. Rotterdam / Leeuwarden: Seastarters.
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het rapport beschrijft 4 actielijnen van de allianties:

  1. Ondersteuning.
  2. Aanjaging.
  3. Wisselwerking landelijk/lokaal.
  4. Kennisuitwisseling.

Het aanjaagteam deed de volgende bevindingen:

  • Er is geen gebrek aan bevlogenheid van initiatiefnemers, het nieuwe netwerk van de Lokale Alliantie is daar tevens afhankelijk van.
  • Bestaande Lokale Allianties zijn zeer bereid hun reeds opgedane kennis en pionierswerk te delen zodat anderen daarvan kunnen leren en geïnspireerd raken.
  • Het aantal regionale Lokale Allianties, die meerdere gemeenten bedienen, is ten opzichte van 2017 toegenomen.
  • Zowel (kwetsbare) ouderen als professionals uit een gebied waar een Lokale Alliantie actief is, hebben nieuwe kennis en handvatten verkregen.
  • De inhoudelijke link van de landelijke Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ als expertgroep en de Lokale Allianties heeft concreter handen en voeten nodig.