Bureau Beke - Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Naar schatting worden er jaarlijks 170.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken, waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken.

Dit wil de overheid bereiken door onder andere verspreiding van kennis over ouderenmishandeling.

Om een bijdrage aan de aanpak te leveren zijn Movisie en Bureau Beke het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’ gestart.