Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018

Deze slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gaat in op de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Hoe vaak komt het voor? Welke kinderen worden slachtoffer? Worden zij adequaat geholpen?