Samenvatting Verboden huwelijken

Onderzoek van de Universiteit Maastricht en het WODC naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk. Deze wet trad op 5 december 2015 in werking. Vanaf juni 2019 tot november 2019 is onderzocht hoe de Wet in de praktijk werkt.

De Wet tegengaan huwelijksdwang beoogt huwelijksdwang in Nederland verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot huwelijken die overeenstemmen met het in Nederland algemeen geaccepteerde karakter van het huwelijk. 

Er worden twee categorieën onderzoeksvragen onderscheiden:

  1. (kwantitatieve) onderzoeksvragen naar aantallen en kenmerken van huwelijkssituaties die onder het toepassingsbereik van de Wet vallen, en
  2. (kwalitatieve) onderzoeksvragen over het gebruik en de toepassing van de Wet. Bij de laatste categorie gaat het om de toepassing van de Wet door degenen die de Wet moeten uitvoeren (rechters, ambtenaren burgerlijke stand en IND-ambtenaren), en om het gebruik van de Wet, en de factoren die van invloed zijn op dit gebruik, door de doelgroepen.